« terug naar vorige pagina

Advies Langer Thuis

Het team van B-fysic behandelt en begeleidt mensen in hun eigen thuissituatie met als doel om zo veilig en zelfstandig mogelijk thuis te kunnen blijven wonen.

Wat houdt het in?

Tijdens de intake komen de geriatriefysiotherapeut en ergotherapeut gezamenlijk bij de cliënt thuis en  wordt de huidige thuissituatie in kaart gebracht. Ook wordt gescreend op veiligheid en zelfredzaamheid van de cliënt. Het doel is de cliënt te ondersteunen in zijn/haar wens om thuis te kunnen blijven wonen. Er is aandacht voor fysieke problemen van de cliënt maar ook voor de mantelzorger(s) en het sociale vangnet. Natuurlijk wordt ook naar omgevingsfactoren zoals huisvesting, vervoer en dagindeling gekeken. Daarna wordt een advies of een behandelplan opgesteld en met toestemming van de cliënt wordt de huisarts hiervan op de hoogte gebracht.

Het advies kan behandeling zijn door fysiotherapeut en/of ergotherapeut, maar er kan ook advies of begeleiding worden gegeven bij de inzet van andere disciplines zoals een diëtiste, thuiszorg of een vrijwilligersorganisatie.

Voor wie?

De intake is bedoeld voor ouderen of mensen met complexe zorgvragen die zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen. 

Expertise team ouderen kan ingezet worden bij:

• valpreventie en woningaanpassingen

• verplaatsen zowel in huis als buitenshuis

• zelfzorg (wassen, aankleden, koken, huishoudelijke taken)

• dementie

• verlies van spierkracht (sarcopenie)

• ondervoeding

• ondersteuning mantelzorgers

Meer weten? 

T:    085 210 49 10
E:    vraag@b-fysic.nl
W:  www.b-fysic.nl