Veelgestelde vragen

 • Als u op werkdagen voor 17:00 een herhaalrecept aanvraagt liggen de medicijnen 2 werkdagen later voor u klaar bij de apotheek.

 • In ons gezondheidscentrum is het niet meer mogelijk om bloed te laten prikken. Het DVU heeft deze afnam locatie begin 2020 opgeheven.

  Het DVU heeft afnamelocaties bij het MECK aan de Provincialeweg en bij de huisartsenpraktijk Heikant. Voor deze of andere locaties en tijden verwijzen wij u naar de website van het DVU.

 • Meestal wel (als u voor 10 uur belt).

  U kunt via de website geen afspraken maken voor dezelfde dag, alleen voor de volgende dag of de dagen erna. Het aantal vrije plaatsen via de website is beperkt zodat wij altijd plek hebben om mensen te helpen met meer spoedeisende klachten.

  Wilt u graag een afspraak op korte termijn? Staat de tijd van uw voorkeur er niet bij? Neem dan telefonisch contact op met de praktijk.

  Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat u via de website een afspraak maakt bij een andere huisarts dan uw eigen huisarts.

 • Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

 • Indien u uw afspraak telefonisch afzegt dan zal de assistente u om de reden vragen. Dit wordt genoteerd en doorgegeven aan de huisarts, omdat dit mogelijk van belang kan zijn voor goede zorg.

 • Uw huisarts verwerkt de uitslagen van verschillende onderzoeken zoals bloed of een hartfilmpje in uw dossier. Hij of zij beoordeeld deze en geeft er vervolgens ook een advies bij. De assistente mag deze beoordeling en het advies hierbij doorgeven. Als de uitslagen nog niet beoordeeld zijn mag de assistente deze nog niet doorgeven.

 • Als u medicatie via de website bestelt, krijgt u standaard een melding op het moment dat uw aanvraag door de assistente en de huisarts is verwerkt. U krijgt van MijnGezondheid.net op dat moment de melding dat u kunt inloggen in uw gezondheidsportaal. Dit hoeft u niet te doen, u hoeft namelijk niets te bevestigen. De apotheek zal uw recept verwerken en voor u klaar leggen zoals u gewend bent. Als u deze meldingen liever niet ontvangt, kunt u inloggen bij uw gezondheidsportaal en bij ‘Voorkeuren’ aangeven welke meldingen u wel en niet wilt ontvangen.

 • Voor een bezoek aan de huisarts hoeft u als patiënt niets te betalen, dit doet de zorgverzekeraar voor u. Ook bent u geen eigen risico kwijt als u naar de huisarts gaat.

  Als u medicatie voorgeschreven krijgt of een aanvullend onderzoek aangevraagd wordt door uw huisarts, gaat dit vrijwel altijd wel van uw eigen risico af. Dit geldt in de meeste gevallen ook voor laboratoriumonderzoek (onderzoek van bloed, urine, ontlasting e.d.).

 • Daarvoor zijn twee meest voorkomende verklaringen te geven. Het kan zijn dat de persoon voor u meer vragen had dan in één consult past. De duur van één consult is 10 minuten. Dat is de tijd die meestal nodig is om één vraag te beantwoorden. Soms is die ene vraag echter complex en duurt het consult langer dan verwacht. Als u zelf verwacht dat u meer tijd nodig heeft dan 10 minuten, vinden wij het prettig als u dit aangeeft bij het maken van een afspraak.

  Daarnaast kan het zijn dat een van de huisartsen weggeroepen wordt voor een spoedgeval. De andere artsen zullen dan zijn of haar spreekuur overnemen. Hierdoor kan het zijn dat u langer moet wachten. In dat geval is het natuurlijk altijd mogelijk een afspraak te maken voor een ander moment als u dat beter schikt.

  • In een IZP staan de afspraken opgeschreven die u als patiënt samen met de praktijkondersteuner maakt.
  • Deze afspraken garanderen een zo goed mogelijke zorg voor u.
  • Als patiënt draagt u mede verantwoordelijkheid voor het nakomen van de afspraken. De praktijkondersteuner en huisarts dragen de medische eindverantwoordelijkheid.
  • In het IZP staan vooral afspraken over verandering van uw leefstijl en te behalen doelen en (meet)waarden (indien relevant).
  • In het IZP kunnen desgewenst ook doelen of afspraken worden opgenomen over de emotionele en sociale aspecten van uw (chronische) aandoening.
 • Als u vermoedt dat u een blaasontsteking hebt, dan vragen wij u om een potje urine in te leveren. De opgevangen urine dient binnen 2 uur ingeleverd te zijn op de praktijk. Wanneer dit niet mogelijk is, moet de urine onmiddellijk na opvangen worden geplaatst in een koelkast met een temperatuur van maximaal 10 oC, waarin deze hoogstens 24 uur bewaard mag worden.

  Wilt u bij het potje urine het volgende formulier inleveren: Urineformulier

  Dit geeft ons alle informatie die nodig is om uw urine zorgvuldig te beoordelen.

  Wilt u urine inleveren van een kind dat nog niet zindelijk is? Dan kan u hier de opvanginstructie vinden: Opvanginstructie opvangen urine niet-zindelijk kind

 • De functie POH GGZ (praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg) zorgt er voor dat patiënten met psychische en/of psychosociale problemen zo snel mogelijk de juiste zorg krijgen binnen de eerste lijn.

  Het doel is voornamelijk om het dagelijks functioneren van individu en/of gezin/systeem te verbeteren en eventuele klachten te verminderen.

  Mocht er meer hulp noodzakelijk zijn dan dat de eerste lijn u kan bieden zal er samen met de POH-GGZ en de huisarts gekeken worden welke hulp er dan passend is.

 • Niet verschijnen bij de Huisarts/Praktijkondersteuner/Doktersassistenten zonder af te bellen heeft consequenties.

  Het komt helaas regelmatig voor dat een patiënt een afspraak maakt en vervolgens niet op het spreekuur verschijnt. Hiermee gaat voor de huisarts/praktijkondersteuner/doktersassistenten onnodig veel tijd verloren. Immers er is op uw komst gerekend!

  Wat doet u als u een afspraak wilt afzeggen en het betreft een consult bij de huisarts?
  Het kan altijd gebeuren dat u de afspraak niet door kunt of wilt laten gaan. Belt u in dat geval ten minste 24 uur van tevoren en geef door dat u niet kunt komen.
  Een andere patiënt kan dan in uw plaats ingepland worden.

  Wat gebeurt er wanneer u niet tijdig afzegt?
  U krijgt een rekening bij niet verschijnen zonder bericht. U ontvangt dan een rekening van €20,- of €40,- afhankelijk van het soort afspraak.
  Deze rekening wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed en dient u zelf te betalen.

  Wat doet u als u een afspraak wilt afzeggen en het betreft een consult bij de Praktijkondersteuner/Doktersassistent?
  Het betreft afspraken waar meestal 20, maar soms ook 30-40 minuten voor staan. Hier zijn lange wachtlijsten voor. Deze afspraken moeten minimaal 2 werkdagen van tevoren afgezegd worden, dan kunnen wij mogelijk nog iemand anders inplannen.

  Wat gebeurt er wanneer u niet tijdig afzegt?
  U krijgt een rekening bij niet verschijnen zonder bericht. U ontvangt dan een rekening van €40,-of meer afhankelijk van het soort afspraak.
  Deze rekening wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed en dient u zelf te betalen.

  Onverwachte crisissituaties kunnen zich altijd voordoen, daar hebben wij natuurlijk alle begrip voor. De afgelopen maanden kwamen met enige regelmaat te veel mensen per dag niet opdagen op de afgesproken tijd bij de huisarts/praktijkondersteuner/assistente. Wij zien ons daarom helaas genoodzaakt om deze regeling te moeten treffen.

  Wilt u onnodige kosten voorkomen, belt u dan op tijd af.