« terug naar vorige pagina

Nieuws

Huisarts in opleiding en co-assistent

Het afgelopen jaar is Sam Smeets als huisarts in opleiding werkzaam geweest bij huisartsen Zeelst. Per 1 maart 2022 is begonnen met het volgende onderdeel van zijn huisartsenopleiding. Er is op het moment tijdelijk geen huisarts in opleiding werkzaam. Wel zal er vanaf 4 april 2022 een co-assistent werkzaam zijn binnen de praktijk. Een co-assistent is een geneeskundestudent in de afrondende fase van haar opleiding tot arts. Vanaf 1 juni 2022 zal er weer een huisarts in opleiding binnen de praktijk werkzaam zijn voor de periode van 1 jaar.

Ik heb geen klachten maar wil weten of ik COVID-19 heb gehad, kan ik antistoffen laten bepalen?

De zogenoemde POCT ‘point of care test’ ofwel de sneltest met een druppel bloed wordt afgeraden in verband met de matige betrouwbaarheid. Via het laboratorium is er de mogelijkheid tot een bloedtest. Deze wordt echter alleen aangevraagd door de huisarts indien er een medische indicatie is of als dit van belang is met betrekking tot het beleid. Er is vooralsnog teveel onzekerheid over de uitslag van de test als deze ‘zomaar’ en op een willekeurig moment bepaald wordt.

Kan ik een verklaring krijgen in verband met Corona?

Vraagt u – bijvoorbeeld op verzoek van uw werkgever, de school van uw kinderen of een andere instantie – uw huisarts om een geneeskundige verklaring? Uw eigen huisarts kan u deze niet geven. Zulke geneeskundige verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts. Zo blijft er een duidelijke grens tussen uw eventuele behandeling door uw huisarts en het beoordelen of u bijvoorbeeld in staat bent om te werken of naar school te gaan en onder welke voorwaarden.

Wat kunt u doen om een geneeskundige verklaring te krijgen? U kunt zelf een verklaring geven of degene die een verklaring wil hebben vragen of hij/zij een onafhankelijk arts daarvoor heeft.