« terug naar vorige pagina

Tip of klacht

Dagelijks doen wij ons best om de best mogelijk zorg te leveren. Onverhoopt loopt er soms toch iets niet goed. Het kan zijn dat u in zo een situatie een klacht wil indienen. U kunt dit doen door bij de receptie van de praktijk een klachtenformulier te vragen. Als u dit formulier ingevuld inlevert bij de praktijk wordt het gelezen door de klachten coördinator. Die zal dan de klacht bij de betreffende persoon neerleggen. Deze zal dan contact met u opnemen om de klacht te bespreken.

Komen we er samen niet uit, dan wordt een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris ingeschakeld. De onafhankelijke klachtenfunctionaris zal bemiddelen tussen patiënt en zorgverlener.  Deze zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

Als dit niet lukt wordt de klacht een geschil, die door de geschilleninstantie huisartsenzorg wordt behandeld. Deze doet uiteindelijk een bindende uitspraak. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Wij zijn aangesloten bij Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg.

Wilt u geen klachten indienen, maar wel een tip geven wat we kunnen verbeteren?

Tip of top

  • Wilt u iets doorgeven wat we in uw ogen zouden kunnen verbeteren? Of wilt u juist een compliment geven?
    Laat het ons weten.

  • Stelt u het op prijs dat er contact met u opgenomen wordt naar aanleiding van uw bericht?


    Bij het versturen van dit formulier geef ik toestemming dat deze gegevens mogen worden gebruikt ten behoeve van de verwerking van mijn tip of klacht
    Uw gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden en niet worden verstrekt aan derden. Uw gegevens kunnen te allen tijde weer worden verwijderd.
    Voor volledige informatie over het verwerken van uw gegevens zie onze privacystatement