« terug naar vorige pagina

Zelfmetingen

Uw huisarts kan u vragen om thuis metingen uit te voeren en deze door te geven via MijnGezondheid.net Uw zorgverlener zal dan deze optie voor u aan zetten in MijnGezondheid.net

Op dit moment worden de volgende metingen ondersteund:
> Systolische bloeddruk (bovendruk)
> Diastolische bloeddruk (onderdruk)
> Hartfrequentie
> Gewicht
> Diverse bloedglucose metingen

 

Stappen zelfmetingen doorgeven via MijnGezondheid.net

Stap 1: Log in op MGn.

Stap 2: Klik op de tegel  ‘Eigen metingen delen en bekijken’.

Deze wordt pas zichtbaar op de hoofdpagina van MijnGezondheid.net, wanneer de functionaliteit ‘zelfmetingen’ is aangezet door uw zorgverlener.

Stap 3: klik op nieuwe zelfmeting delen.

Stap 4: Kies type meting.

Stap 5: Voer de meting in met datum en tijd.

Stap 6: Klik op meting delen